P.P.H.U. FOLIMPEX Sp. z o.o.

Adres Siedziby:
ul. Bronikowskiego 55,
02-796 Warszawa

tel.: (+ 48 22) 783 50 59, 783 40 59
fax: 783 40 58,

e-mail: folimpex@folimpex.com.pl

NIP 521-008-39-40
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000139257

Zakład Produkcyjny:

Adres Zakładu (adres do korespondencji):
ul. 3-go Maja 23,
05-071 Sulejówek

tel.: (+ 48 22) 783 50 59, 783 40 59
fax: 783 40 58,

FORMULARZ KONTAKTOWY